Friday, 21/01/2022 - 06:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường Tiểu học Vạn Phúc

KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển trường Tiểu học Vạn Phúc giai đoạn 2020 – 2025

UBND HUYỆN  THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC

Số 143/ KH-THVP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Vạn Phúc, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển trường Tiểu học Vạn Phúc giai đoạn 2020 – 2025

 

 

Căn cứ Luật số 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc Hội về Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; 

Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 19/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì nhiệm kì 2020 - 2025 và các đề án, chương trình, chuyên đề của Huyện Thanh Trì về công tác Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Vạn Phúc, nhà trường xây dựng chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường giai đoạn 2020 – 2025 như sau:

Trường Tiểu học Vạn Phúc nằm trên địa bàn xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Xã Vạn Phúc là xã vùng bãi, vùng thoát lũ, nhân dân chủ yếu làm nghề sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Mức thu nhập bình quân nhiều gia đình trong xã còn thấp, học sinh con gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều. Trường có 02 cơ sở cách xa nhau 2 km. Hiện tại, nhà trường chưa được xây mới và cải tạo nên cơ sở vật chất đã xuống cấp. Tuy vậy, trong những năm qua nhà trường luôn phấn đấu không ngừng, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Vạn Phúc đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trong ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Thanh Trì.

Chiến lược phát triển giáo dục trường Tiểu học Vạn Phúc giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu phát triển và các giải pháp chủ yếu trong quá trình thực thi để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển phù hợp với xu thế của xã hội. Chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường là cơ sở để Hội đồng trường định hướng đúng đắn cho mọi hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường trong tương lai. Xây dựng và triển khai chiến lược của trường Tiểu học Vạn Phúc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của xã Vạn Phúc phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước đặc biệt theo kịp yêu cầu của xu thế hội nhập quốc tế.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

          1. Đặc điểm chung:

1.1. Số học sinh: Trung bình 43 HS/lớp

Khối

Số lớp

Số HS

HS Khuyết tật

HS hộ nghèo

Khối 1

7

270

2

3

Khối 2

5

239

4

6

Khối 3

9

387

0

9

Khối 4

6

246

1

4

Khối 5

6

249

1

4

Toàn trường

33

1391

8

26

 

1.2.  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

Nhân sự

 

SL

 

Nữ

 

Biên chế

 

Hợp đồng

Đảng

Trình độ

 

viên (viên chức)

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

THPT

 

Ban GH

3

3

3

0

3

3

0

0

0

 

GV cơ bản

36

35

31

5

24

20

14

2

0

 

GV TPT

1

1

1

0

0

1

0

0

0

 

GV chuyên

10

8

9

1

5

6

4

0

0

 

Nhân viên

11

4

5

6

4

1

4

0

6

 

Tổng

61

51

49

12

36

31

22

2

6

 

Tỉ lệ(%)

 

83.6

80.3

19.7

65.4

50.8

36.1

3.2

9.8

 

1.3. Cơ sở vật chất

Hai cơ sở của nhà trường có đủ phòng học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong các phòng học: bàn ghế, bảng, quạt, ... được trang bị đầy đủ. Nhà trường còn thiếu các phòng chức năng và nhà thể chất. Khung cảnh sư phạm nhà trường xanh - sạch - đẹp đảm bảo mỹ quan. Hệ thống nước sạch và điện chiếu sáng đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn.

Diện tích, cơ sở vật chất.

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Ghi chú

  1. 1. Diện tích

4009 m2

3500 m2

Khoảng cách 2 PH 2 km

2. Số lớp/số phòng học

14 lớp/14 phòng

19 lớp/19 phòng

 

3. Phòng Hiệu trưởng

 

1

 

4. Phòng Phó HT

1 phòng

1 phòng

 

5. Phòng HĐSP

 

1 phòng

 

6. Phòng y tế

1 phòng

 

 

7.Phòng tài vụ

 

1 phòng

 

8.Phòng thư viện

 

1 phòng

 

9.Phòng tin học

1 phòng

1 phòng

 

10. Phòng ngoại ngữ

 

1 phòng

 

11. Nhà bếp

1 phòng

 

 

12. Khu bể dạy bơi

1 phòng

 

 

13. Nhà vệ sinh giáo viên

1 khu

1 khu

 

14. Nhà vệ sinh học sinh

4 khu

7 khu

 

15. Nhà bảo vệ

1 phòng

  1. phòng

 

1.4. Thuận lợi

 Nhà trường nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của Huyện uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể của huyện Thanh Trì và xã Vạn Phúc, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục huyện Thanh Trì. Tập thể sư phạm luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tự giác, đoàn kết, yêu nghề mến trẻ. Các em học sinh chăm ngoan, ý thức học tập ngày càng tốt hơn. Hội Cha mẹ học sinh đã phối hợp tốt với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.

Công tác tổ chức quản lý của ban giám hiệu: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển; chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Những kết quả đã đạt được trong giao đoạn 2015 – 2020

Năm học

Chi bộ

Tập thể

Công đoàn

Liên đội

Thư viện

TDTT

2015 - 2016

Trong sạch Vững mạnh

Trường Tiên tiến

Vững mạnh Xuất sắc

Giấy khen cấp Thành phố

Thư viện đạt Chuẩn

Trường Tiên tiến

2016 - 2017

Trong sạch Vững mạnh

Giấy khen UBND huyện

Vững mạnh Xuất sắc

Giấy khen của Trung ương đoàn

Thư viện Tiên tiến

Trường Tiên tiến

2017 - 2018

Trong sạch Vững mạnh

Giấy khen UBND huyện

Vững mạnh Xuất sắc

Giấy khen cấp Thành phố

Thư viện Tiên tiến

Trường Tiên tiến

2018 - 2019

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

Trường Tiên tiến

Vững mạnh Xuất sắc

Giấy khen cấp Thành phố

Thư viện Xuất sắc

 

2019 - 2020

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

Trường Tiên tiến

Vững mạnh Xuất sắc

Giấy khen cấp Thành phố

TV Tiên tiến

 

1.5. Khó khăn

       Xã Vạn Phúc là xã vùng bãi, vùng thoát lũ, nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Mức thu nhập bình quân nhiều gia đình trong xã còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao. Trường có 02 phân hiệu cách xa nhau nên việc tổ chức các cuộc họp, trao đổi công việc còn hạn chế. Nhà trường chỉ đủ phòng học, không đủ phòng chức năng phục vụ giảng dạy và học tập các môn chuyên biệt.

Điểm hạn chế: Ban Giám hiệu đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên đôi lúc còn mang tính động viên. Đội ngũ giáo viên còn một bộ phận nhỏ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh. Chất lượng học sinh là vùng có phần đông dân sinh sống bằng nghề nông nên điều kiện, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, một bộ phận dân cư nhận thức thấp, thiếu sự quan tâm đến giáo dục nhất là việc học tập của con em mìnhh nên có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chung của từng lớp và nhà trường.

2. Môi trường bên ngoài

2.1. Thời cơ.

Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh. Đội ngũ giáo viên phần đông còn trẻ, đạt trình độ chuẩn 27/47 giáo viên (57.4%), nhiều giáo viên có năng lực chuyên môn, kỹ năng sự phạm tốt.

2.2. Thách thức:

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Số học sinh giỏi, học sinh năng khiếu thực sự chưa bền vững.

3. Các vấn đề chiến lược:

Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tăng cường công tác tham mưu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất. Xây dựng thêm các phòng học và chức năng để nhà trường đạt tiêu chuẩn trường Chuẩn Quốc gia

- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý.

      - Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy và đánh giá cá nhân cán bộ, giáo viên.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị .

1.1. Tầm nhìn và sứ mệnh.

Nhà trường tạo dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, khơi nguồn cảm hứng để phát huy năng lực của cả người dạy và người học.

Một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng; Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy; Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.

Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm có chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực.  

1.2. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Tinh thần đoàn kết

- Tính trung thực

- Môi trường lành mạnh

- Dân chủ, kỷ cương

- Sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm

- Lòng nhân ái và sự tôn trọng.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Huy động nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường.

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng, giữ gìn truyền thống và ngày càng phát triển theo xu hướng hiện đại.

- Trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 và được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

2. Mục tiêu cụ thể

          2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Qui mô đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Năm học

Số lượng

  Trình độ CB,        

  GV

Toàn trường

BGH

Giáo viên

Nhân viên

Đảng viên

ĐH

Trung cấp

2020 -2021

61

3

47

11

36

30

18

2

2021-2022

62

3

48

11

38

33

16

2

2022-2023

64

3

50

11

40

45

8

 

2023-2024

64

3

50

11

42

51

2

 

2024-2025

65

3

51

11

44

54

0

 

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi (theo chuẩn nghề nghiệp) đạt trên 80%.

- Giáo viên sử dụng thành thạo máy tính, truy cập thành thạo mạng Internet để cập nhật thông tin, khai thác thông tin phục vụ giảng dạy

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin đạt trên 80% .

- 100% tổ chuyên môn có giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn (trình độ đại học).

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến

- 15%  cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 90 %.

- Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện phấn đấu 100% số giáo viên dự thi đạt giải .

- 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên, 100% đảng viên hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng tháng và cuối năm học:

+ Hoàn thành xuất sắc: 20%

+ Hoàn thành tốt: 80%

2.2. Học sinh

Qui mô về học sinh

Năm học

Tổng số học sinh

Tổng số lớp

Số lớp

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

2020-2021

1391

33

7

5

9

6

6

2021-2022

1420

33

7

7

5

8

6

2022-2023

1450

34

7

7

7

5

8

2023-2024

1450

33

7

7

7

7

5

2024-2025

1485

35

7

7

7

7

7

- Lớp học: 35 lớp.

- Học sinh: 1485 học sinh.

- Chất lượng học tập:

+ Trên 50% các em hoàn thành tốt các môn học

+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

+ Thi học sinh năng khiếu các môn đạt  trên 60% số học sinh tham dự các hội thi cấp huyện, cấp thành phố

- Chất lượng năng lực, phẩm chất kỹ năng: 100% hoàn thành và hoàn thành tốt về năng lực, phẩm chất. Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp, ứng xử đúng mực; Tích cực tự giác tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, có tinh thần giúp đỡ bạn.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường, trồng thêm cây xanh đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”.

- Tiếp tục tham mưu với UBND huyện cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất: Cải tạo bể dạy bơi; Mở rộng khuôn viên nhà trường tại cơ sở 1 để nhà trường có đủ phòng học, phòng chức năng, nhà bếp, nhà thể chất, … phấn đấu năm 2023 đạt trường chuẩn về cơ sở vật chất

3. Phương châm hành động “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”

IV. CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức cán bộ

Xác định ý nghĩa:

Chỉ thị 40/CT - TW của ban bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ” được coi là khâu then chốt quyết định đến sự thành công hay không thành công của một trường học, vì vậy đòi hỏi cần có các yếu tố sau:

1.1. Phẩm chất đạo đức - tác phong của CBQL

Cán bộ quản lý (từ tổ phó chuyên môn trở lên, trưởng các bộ phận, các ban, các đoàn thể) là người có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước, quy định của ngành và của trường, có tầm nhìn rộng, giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ; có tâm với công tác giáo dục, có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng đội ngũ, thu hút người tài, sử dụng đội ngũ có hiệu quả…có tác phong làm việc công nghiệp và khoa học, biết đi trước đón đầu trong mọi công việc. Cán bộ quản lý phải là người không vụ lợi, không vì lợi ích cá nhân mà sao nhãng, coi nhẹ lợi ích tập thể, hết lòng vì nhiệm vụ chung.

1.2. Xây dựng hệ thống các quy định, quy chế

Xây dựng hệ thống các văn bản, các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan với yêu cầu: các quy định phải hợp chuẩn theo Thông tư số 28/2020TT - GD&ĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư số: 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 05 năm 2020 của Bộ GD & ĐT Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và từng cá nhân, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.

Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm của nhà trường như: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định sử dụng tài sản công, quy định sử dụng email và Internet, quy định xếp loại công chức, quy trình đánh giá loại hạnh kiểm…

1.3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức trong nhà trường

Thành lập các tổ, bộ phận như tổ chuyên môn, Tổ thư viện; Bộ phận Tài vụ; Ban truyền thông, Tổ tư vấn tâm lý, Bộ phận kiểm định, Tổ CNTT.

Thành lập các hội đồng tư vấn như: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tư vấn tâm lý học đường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tự đánh giá, Ban kiểm tra nội bộ …và một số các các hội đồng tham vấn khác. Tất cả hội đồng đều phải có quyết định thành lập, có kế hoạch hoạt động, hằng kì, hằng năm có báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

1.4. Tăng cường chỉ đạo công tác văn thư - lưu trữ, tài chính, tài sản

Công tác văn thư lưu trữ được coi trọng, đây là “bảo tàng” của cơ quan, là kho lưu trữ cho những thế hệ sau nghiên cứu, vì vậy công tác văn thư lưu trữ và người phụ trách văn thư lưu trữ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

* Với người phụ trách văn thư lưu trữ:

Có phẩm chất chính trị tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh; có tính kiên trì, cẩn thận, khoa học, thành thạo về tin học; có tầm hiểu biết rộng, nắm rõ hoạt động của nhà trường; hiểu biết về pháp luật, quy định, quy chế, quy trình của mỗi đầu công việc nhằm tham mưu kịp thời cho Hiệu trưởng.

* Với công tác văn thư lưu trữ:

Ban hành văn bản đúng thể thức, đúng quy trình. Mọi văn bản lưu trữ cẩn thận, dễ tìm, dễ kiểm tra, dễ tra cứu.

Lưu trữ hồ sơ đầy đủ (hồ sơ chuyên đề, hồ sơ học sinh, hồ sơ cán bộ giáo viên, nhân viên), đảm bảo bí mật trong cơ quan và theo quy định của Pháp luật.

Đảm bảo thông tin hai chiều thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, chính xác,  luôn cập nhật thường xuyên; xây dựng hệ thống lưu trữ khoa học.

Áp dụng phương pháp lưu trữ bằng các liên kết ngay trong máy tính, hoàn chỉnh các loại hồ sơ lưu trữ.

Xây dựng thư viện văn bản pháp quy sử dụng trong nhà trường và thư viện văn bản của nhà trường theo từng năm.

Tài chính:

Công khai tài chính theo quy định của pháp luật, công khai minh bạch trong mua sắm, xây dựng, thanh lý, kiểm kê, chi trả chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng trong nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy chế chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định.

Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ, hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.

Tài sản:

Đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng, sắp xếp khoa học, dễ lấy, dễ sử dụng và bảo quản; phòng chống có hiệu quả cháy nổ và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.

Thanh lý tài sản phải công khai, minh bạch, đúng quy trình. Những tài sản còn sử dụng được (dù đã hết khấu hao) vẫn được đưa vào sử dụng.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.

- Người thực hiện: Kế toán và các bộ phận liên quan.

2.  Chỉ đạo sát sao chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm

Xác định ý nghĩa:

Chỉ đạo chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm: hoàn thiện các văn bản, các kế hoạch, các quy định về công tác này với phương châm “Giáo dục là chủ yếu, ngăn ngừa là quan trọng” nhưng cũng không loại trừ các biện pháp xử lý quyết liệt, nghiêm khắc nhằm xây dựng nhà trường thành một cộng đồng trong sạch.

Ngăn ngừa có hiệu quả các hiện tượng nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân và cấp dưới.

Triệt để tiết kiệm trong: chi tiêu, sử dụng tài sản, máy móc và các thiết bị khác; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên như: nước, điện, công nghệ thông tin, tri thức, chất xám, con người.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.

- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể.

3. Xây dựng trường học hạnh phúc

Xác định ý nghĩa:

Xây dựng môi trường giáo hạnh phúc đảm bảo 3 tiêu chí cốt lõi: yêu thương, an toàn, tôn trọng,

Học sinh trong nhà trường được hưởng sự quan tâm, chia sẻ của các thầy cô, bạn bè; được đón nhận sự tin tưởng, được hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần; được bao dung giúp đỡ để tiến bộ.

Giáo viên và học sinh được bảo vệ, không có sự xúc phạm về thể xác và tinh thần mỗi khi đến trường.

Tôn trọng sự khác biệt của cá nhân; không áp đặt, khuyến khích sự khác biệt nhưng phải trong sự thống nhất.

Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.

- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh.

4. Xây dựng cảnh quan sư phạm

Xác định ý nghĩa:

Quy hoạch các khu vực bồn hoa, cây cảnh, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, công trình măng non.

Trong khuôn viên nhà trường có đầy đủ các khẩu hiệu giáo dục, nội quy các phòng ban, các khu vực chung.

Trang trí cảnh quan nhà vệ sinh đẹp mắt, sạch sẽ.

Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn đồng phục của học sinh với yêu cầu: tiết kiệm, phù hợp với nhà trường và điều kiện của cha mẹ học sinh.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn.

- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể.

5. Tổ chức hoạt động Đoàn - Đội và các tổ chức đoàn thể khác

Xác định ý nghĩa:

Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đoàn - Đội tạo môi trường văn hóa lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động văn hoá - văn nghệ - TDTT; tích cực duy trì nề nếp, cải tiến các hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. tiến tới xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Công Đoàn làm nòng cốt trong phong trào thi đua của giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường trong việc động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảm bảo đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên. Vận động công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các cuộc vận động của ngành, các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn.

- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể.

6. Công tác xây dựng Đảng

Xác định ý nghĩa:

Củng cố chi bộ vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết nạp 02 đảng viên mới trong mỗi năm học. Phấn đấu có trên 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên; phát huy vai trò lãnh đạo, thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, các công tác của đơn vị.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

- Người thực hiện: Cấp ủy , các đảng viên, các đoàn thể.

7. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

Xác định ý nghĩa:

Nguồn lực là một trong những yếu tố không thể thiếu để tổ chức các hoạt động. Đặc biệt là nguồn lực thông tin, có thể ví “Nhà trường là một cơ thể sống thì thông tin là máu và hệ thống thông tin hai chiều là hệ thần kinh của nó”.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Trong ngân sách Nhà nước: thực hiện theo quy định.

+ Nguồn lực vật chất: tranh thủ hỗ trợ bằng vật chất của cá nhân, đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp.

+ Nguồn nhân lực: tăng cường xây dựng bầu không khí đoàn kết tạo mọi cơ hội cho CBGV, NV phát huy hết khả năng của bản thân, thu hút nhân lực ở nơi khác đến cống hiến cho sự nghiệp giáo dục xã nhà.

+ Nguồn lực thông tin:

- Làm tốt công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin; nắm bắt kịp thời các nguồn thông tin khác nhau để chọn lọc, sử dụng và xử lý kịp thời.

- Các báo cáo, văn bản và các dữ liệu lưu trữ khoa học được đăng tải kịp thời bằng các hình thức khác nhau như đưa lên cổng thông tin điện tử của nhà trường để chia sẻ thông tin, lấy ý kiến của đông đảo nhân dân.

- Đảm bảo thông tin hai chiều được thông suốt.

- Thận trọng trong phát ngôn, mọi thông tin về nhà trường phải thực hiện theo đúng thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.

- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể, toàn bộ CBGV, NV.

8. Xây dựng thương hiệu

Xác định ý nghĩa:

Trong công cuộc hòa nhập với thế giới và xu thế toàn cầu hóa, giáo dục cũng là một dịch vụ, bởi vậy thương hiệu cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Vì vậy cần xác định rõ:

- Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu của từng cán bộ giáo viên, nhân viên  đối với học sinh và phụ huynh học sinh. 

- Làm tốt công tác giáo dục đại trà; bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém; giúp đỡ các em học sinh gặp khó khăn trong học tập.

- Làm tốt công tác truyền thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng chất lượng, thương hiệu của nhà trường.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.

- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể. Giáo viên Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc.

9. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 - 2021: Xây dựng và triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung chiến lược.

+ Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược.

+ Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, nhân viên

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.

+ Tham mưu cấp trang thiết bị dạy học phục vụ dạy học;

+ Tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

+ Huy động các nguồn lực trong việc bổ sung trang thiết bị dạy học, nâng cấp cơ sở vật chất, …

- Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2023: Trường phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng chất lượng giáo dục và xếp loại thi đua đứng trong tốp 10 của các  trường Tiểu học trong huyện Thanh Trì

- Giai đoạn 3: Từ năm 2023 – 2024: Sẽ khẳng định mình về chất lượng giáo dục. Xây dựng được thương hiệu, uy tín của nhà trường trong cộng đồng và nhất là trong phụ huynh học sinh.

- Giai đoạn 4: Từ năm 2024 – 2025: Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường. Phấn đấu đạt trường Chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng cấp độ 1. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2025. Cụ thể:

Năm học

Chi bộ

Tập thể

Công đoàn

Liên đội

Thư viện

TDTT

2020 - 2021

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

Giấy khen UBND huyện

Vững mạnh Xuất sắc

Giấy khen cấp Thành phố

Thư viện Tiên tiến

Trường Tiên tiến

2021 - 2022

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

Giấy khen UBND huyện

Vững mạnh Xuất sắc

Giấy khen cấp Thành phố

Thư viện Tiên tiến

Trường Tiên tiến

2022 - 2023

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

Giấy khen UBND huyện

Vững mạnh Xuất sắc

Giấy khen cấp Thành phố

Thư viện Tiên tiến

Trường Tiên tiến

2023 - 2024

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

Lao động xuất sắc

Bằng khen của LĐLĐ TP

Giấy khen cấp Thành phố

Thư viện Xuất sắc

Trường Tiên tiến

2024 - 2025

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

Lao động xuất sắc

Bằng khen của LĐLĐ TP

Giấy khen cấp Thành phố

TV Tiên tiến

Trường Tiên tiến

- Giai đoạn 5: Tầm nhìn đến năm 2030: Tiếp tục trang bị thêm cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác dạy và học; Duy trì và giữ vững các chỉ tiêu, kết quả đã đạt được.

V. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Chiến lược phát triển của nhà trường được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn trường. Sau khi hoàn chỉnh, Hiệu trưởng ra quyết định ban hành, tổ chức phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh của trường; xin ý kiến của cơ quan chủ quản (Đảng ủy, UBND, HĐND, UBMT tổ quốc xã Vạn Phúc), Xin phê duyệt của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì.  Sauk hi được phê duyệt, kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược, ban chỉ đạo là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai chiến lược; điều chỉnh chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế. Hàng năm, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch căn cứ vào chiến lược để tham mưu với chi bộ chỉ đạo các đoàn thể thực hiện chiến lược. Tất cả các hoạt động trong trường, hoạt động của từng cá nhân đều nhắm đến việc thực hiện mục tiêu chiến lược giáo dục.

2.1. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình thực hiện chiến lược

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn phát triển đã xác định.

2.2. Đối với các Phó Hiệu trưởng

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch chiến lược:

  • Bám sát kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn.
  • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học.
  • Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch

2.3.  Đối với tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên; tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của tổ, hợp tác với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

2.4. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm học và từng đợt thi đua.

- Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

- Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

2.5. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường

Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện chiến lược phát triển nhà trường.

Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên; góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt chiến lược của nhà trường.

2.6. Đối với học sinh

- Ra sức học tập, rèn luyện bản thân, vượt khó, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, rèn kỹ năng sống để sau này ra trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.

2.7. Trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh

- Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị trong chiến lược đã vạch ra.

- Luôn có những ý kiến tham mưu,đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt, cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược giai đoạn 2020 -2025.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020 – 2025, trường Tiểu học Vạn Phúc có nhiều cơ hội, song không ít những khó khăn và thách thức. Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020 – 2025 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và Cấp ủy, Chính quyền địa phương. Căn cứ lộ trình, nhà trường sẽ từng bước cụ thể hóa thành chương trình, hành động sát với thực tế của nhà trường, của địa phương và yêu cầu phát triển của ngành nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Bản chiến lược là căn cứ pháp lý để tất cả các bộ phận các đoàn thể, tổ chuyên môn, các cá nhân xây dựng kế hoạch hàng năm; đồng thời đây cũng là cơ sở để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức từ đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Hàng năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học dựa trên chiến lược phát triển của nhà trường, khi có sự điều chỉnh cần thông qua hội đồng trường và phổ biến công khai trong hội đồng sư phạm. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên các bộ phận, các đoàn thể, các tổ chuyên môn đều phải có bản tự đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, đề ra giải pháp cho những năm sau.

Sự phát triển không ngừng của xã hội đòi hỏi công tác giáo dục phải đi trước đón đầu đáp ứng yêu cầu của công tác đổi mới. Chiến lược phát triển thể hiện sự đánh giá nhìn nhận khách quan của mỗi nhà trường từ đó có những phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn. Để thực hiện được chiến lược phát triển, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có hiểu biết sâu sắc về chính trị, văn hóa, xã hội, hiểu biết xu thế chung của thế giới và đất nước; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; làm việc có trách nhiệm góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu trong chiến lược phát triển nhà trường./.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                       

Nơi nhận:

- UBND huyện Thanh Trì                                                                                     (đã kí)

- PGD&ĐT huyện.

- UBND xã Vạn Phúc (đ/c Phó CT phụ trách)                                                         

-  Lưu VP.                                                                                                 Phùng Thị Hải Yến                                                                               

PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ VẠN PHÚC

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD & ĐT HUYỆN THANH TRÌ

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 119
Tháng 01 : 883
Năm 2022 : 883