Hiệu trưởng: đ/c Nguyễn Thị Hồng Diệp

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Dung