Hiệu trưởng: đ/c Phùng Thị Hải Yến 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Dung